خانه / مبانی موفقیت / ویدئوی آموزش قانون جذب و روش استفاده از قانون جذب کائنات

ویدئوی آموزش قانون جذب و روش استفاده از قانون جذب کائنات

قانون جذب یک قانون اساسی در کائنات می باشد که تمام پدیده های طبیعت را توضیح می دهد زمانی که قانون جذب را بدانیم دیگر هیچ کدام از پدیده ها و اتفاقات زندگی مان چه آنهایی که دوست شان داشتیم و چه آنهایی که دوست نداشتیم برایمان روشن می شوند و می توانیم علت اتفاقات زندگی مان را بفهمیم و در ادامه حتی خیلی از وقایع آینده مان را پیش بینی کنیم و شروع به ساختن عمدی زندگی ما کنیم

در این ویدئو تعریف قانون جذب و نقش افکار و احساسات در قانون جذب و نحوه عملکرد قانون جذب بر اساس آن ها و نیز روش تغییر افکار و احساس با استفاده از توجه را خواهید دید ؛

اینکه در قانون جذب بیان می شود افکار مان تبدیل به تجربیات زندگی مان می شوند اما چون در هر لحظه هزاران فکر در سر ما می گذرند که ما آگاهانه قادر به دیدن بسیاری از آنها نیستیم باید ار احساسات مان برای فهمیدن برآیند کلی افکارمان بهر بگیریم ، بدین صورت که احساسات مان به دو دسته کلی احساسات خوب و احساسات بد تقسیم می شوند که احساسات خوب نشانگر همراستا بودن غالب افکارمان با خواسته هایمان و احساست بد نشان دهندۀ همراستایی افکارمان با ناخواسته هایمان هستند

ما از روی تغییر احساسات مان می توانیم تغییر در غالب افکار مان را متوجه شویم و اینکار را با تغییر توجه مان انجام می دهیم ؛

بطور کلی هدایت کننده غالب افکار ما توجه مان می باشد یعنی ما با تغییر توجه مان روی چیزهایی که دوست داریم و احساس خوبی به ما می دهند می توانیم افکارمان را جهت دهیم

توجه با حواس پنجگانه بسیار تحریک پذیر است و به سادگی وقتی یک یا چند حس از حواس پنجگانه مان را روی موضوعی متمرکز می کنیم افکار ما تغییر می کنند

قانون جذب بیان می کند که افکار تبدیل می شوند به تجربیات زندگی اما مهمترین سئوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که :

 

چگونه اتفاقِ بدی برایم پیش آمد که من به آن فکر نکرده بودم ؟!

 

جواب این است که ما افکار مان را نمی بینیم در واقع آن فکر هایی که ما آگاهانه می بینیم فقط یکی از هزاران فکری هست که در هر ثانیه در اعماق ذهن ما می گذرد و ما حتی از وجودشان هم خبر نداریم

برآیند کلی چندین هزار افکارمان که در هر ثانیه در سرمان می گذرند تجربیات زندگی ما را شکل می دهند پس حالا که فهمیدیم افکارمان را نمی بینیم و نمی نوانیم ببینیم سئوال بعدی که پیس می اید این است که :

 

چگونه خوب یا بد بودن افکاری که نمی بینیم را تشخیص دهیم ؟!

 

قطب نمای ما احساست مان هستند و برآیند کلی افکار ما در هر لحظه احساس درونی مان را ایجاد می کند و این یعنی ؛

احساسات بد در هر لحظه ===> افکار بدی در سرمان هست

===> به ناخواسته هایمان نزدیک می شویم

 

احساست خوب در هر لحظه ===> افکار خوبی در سرمان هست

 ===> به خواسته هایمان نزدیک می شویم

 

به همین سادگی می توانیم از روی احساسات مان جهت کلی برآیند افکارمان را متوجه شویم که به سمت خواسته هایمان هستند یا ناخواسته هایمان !

اما حال که فهمیدیم افکار مان مثلا بد هستند چون حس بدی در آن لحظه داریم چگونه برآیند افکارمان را تغییر دهیم در حالی که حتی آنها را نمی بینیم ؟!

پاسخ این است که توجه ما در هر لحظه افکارمان را هدایت می کنند و جهت می دهد و می توانیم با توجه عمدی و آگاهانه به چیزی هایی که دوست داریم و به ما حس خوبی می دهند برآیند افکار مان را تغییر دهیم که نشانۀ اصلیِ این تغییر افکار هم خوب شدن احساس درونی مان است پس :

 

با توجه به چیزهای مورد علاقه می توانیم برآیند افکارمان را تغییر دهیم 

 

مهمترین کاری که در استفاده از قانون جذب بر عهده ی ماست کنترل توجه مان در هر لحظه به ویژه در لحظاتی است که حس مان خوب نیست و احساس بدی داریم و اینکار باید تا زمانی ادامه یابد که احساس درونی مان خوب شود

 

آموزش رایگان جذب ثروت و سلامتی و روابط عالی را در کانال کلید ثروت در تلگرام مشاهده نمایید@kelide3rvat

برای مشاهدۀ آموزش های رایگان لطفا به تلگرام kelide3rvat@ مراجعه نمایید

@kelide3rvat

https://t.me/kelide3rvat