خانه / داستان های کوتاه / داستان کوتاه آموزنده و زیبا درباره تاثیر افکار منفی

داستان کوتاه آموزنده و زیبا درباره تاثیر افکار منفی

یکی از بارزترین مثال هایی که اثر افکار و اندیشه‌های منفی را در کار و زندگی نشان می دهد داستان خلبان کارل والندا است

این شخص سالها با موفقیت بی نظیر پروازهای مختلف هوایی را انجام داده بود و یک بار هم به شکست فکر نکرده بود

شکست در ذهن او نمی‌گنجید و همواره پروازهایش را با شایستگی و موفقیت کامل انجام می‌داد

روزی از روزها به همسرش اطلاع داد که گاهی افکار منفی در مورد پروازهای اش به او هجوم می آورد و او را آزار می‌دهد و به او خاطر نشان کرد که حتی یک بار خود را در حال سقوط هواپیما دیده است

همسرش او را دلداری می‌داد که ناراحت نشود و از او درخواست می کرد که این افکار را از سر خود بیرون کند و دیگر حتی برای یکبار هم به سقوط فکر نکند

با وجود توصیه‌های همسرش خلبان موفق و همیشه پیروز آسمان ها افکار منفی مربوط به سقوط هواپیما را در ذهنش ریشه‌کن نمی‌کند و حتی چند بار دیگر منظره سقوط هواپیما را در ذهنش تجسم می کند

از آنجا که افکار و اندیشه های انسان تاثیر مستقیمی در روحیه او دارد و روحیه نیز ارتباط مستقیمی با اعمال و رفتار انسان دارد فقط سه ماه پس از اولین باری که خلبان بدون شکست خطوط هواپیمایی این موضوع را به زنش گفت هواپیمای سقوط کرد و جان خود را در این حادثه از دست داد

 

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating


تا 80 درصد تخفیف