خانه / مقالات / جملات تاکیدی و سخنان زیبای لوییز هی برگرفته از کتاب شفای زندگی

جملات تاکیدی و سخنان زیبای لوییز هی برگرفته از کتاب شفای زندگی

در این مطلب گزیده ای از جملات تاکیدی و سخنان زیبای لوییز هی را که برگرفته از کتاب شفای زندگی است آورده ایم ؛

 

 

 

 

سخنان زیبای لوییز ال هی برگرفته از کتاب شفای زندگی

در لایتناهای حیات آنجا که ساکنان همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است

هر یک از ما از جمله خودم تنها و تمامیت زندگی را از راه‌های پرمعنا تجربه می‌کند

اکنون گذشته را با محبت می نگرم و فراگیری از تجربه های کهنه ام را انتخاب می کنم

درست و نادرست و نیک و بد وجود ندارند

گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است تنها چیزی که هست تجربه این لحظه است

من خود را دوست دارم که مرا از این گذشته به این لحظه حال آورده است

من تمامی آنچه را که هستم با دیگران قسمت می کنم زیرا می دانم که همه ما در جان ای یگانه هستیم

در جهانم همه چیز نیکوست

ما صد درصد در برابر همه تجربه‌های مان مسئول هستیم

هر اندیشه ای که از ذهن ما می‌گذرد آینده ما را تعیین می‌کند

نقطه اقتدار همواره در لحظه اکنون است

عذاب هر کس به دلیل انزجار از خود و احساس گناه است

درونی ترین احساس هر کس این است ؛

آنچنان که باید خوب نیستم

این تنها یک اندیشه است و اندیشه را می توان تغییر داد

از انزجار و انتقاد احساس گناه بیش از هر الگوی دیگر صدمه میزند

دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی مرض سرطان را نابود می‌کند

هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم همه چیز های نیکوی زندگی به حرکت در می آید

ما باید گذشته را رها کنیم و همه را ببخشیم

باید مشتاقانه بخواهیم که خود دوستی را یاد بگیریم

تأیید و پذیرش خویشتن در زمان حال کلید دگرگونی‌های مثبت است

این ما هستیم که این به اصطلاح بیماری را در بدن خود خلق می کنیم

نه آغازی هست و نه پایانی آنچه هست تنها چرخش جوهر و تجربه هاست

زندگی هرگز مانده و ایستا و کهنه نیست زیرا هر لحظه همواره سرشار از طراوت و تازگی است

من با قدرتی که مرا آفرید و یگانه هستم و این قدرت این اقتدار را به من داده است که شرایط خود را خلق کنم

من از این آگاهی شادمانم که قدرت ذهن در اختیار من است و هر گونه که می خواهم به کارش می برم

آنگاه که از گذشته دور می‌شویم هر لحظه زندگی نقطه آغازی است اینک این لحظه اکنون و اینجا برای من نقطه آغازی است

دروازه های حکمت و دانش همواره باز هستند

زندگی واقعا بسیار ساده است از هر دست که بدهیم از همان دست میگیریم

هر گونه که درباره خود فکر کنیم برای ما به واقعیت در می آید

من معتقدم که هرکس از جمله خودم ۱۰۰% مسئول همه چیزهایی است که در زندگی اش پیش می‌آید

هر فکری که از ذهن ما می‌گذرد آینده ما را ایجاد می‌کند

هر کدام از ما با فکرها و احساس‌های مان تجربه های خودمان را خلق می کنیم

فکرهایی که به ذهن ما راه می‌یابد و کلماتی که بر زبان می آوریم تجربه های ما را ایجاد می کند

خود ما اوضاع و شرایط را ایجاد می کنیم و بعد برای شکست خود دیگران را سرزنش می کنیم و اقتدار خود را از دست می دهیم

هیچ کس و  هیچ چیز بر ما اقتداری ندارد زیرا ما تنها فکر کننده ذهن خودمان هستیم با سایت کلید ثروت همراه باشید 

ما تجربه ها و واقعیت خوب همه کسانی را که در این واقعیت را گرفته اند خلق می کنیم

کائنات ما را در هر فکری که انتخاب کنیم و به آن اعتقاد داشته باشیم کاملا حمایت می کند

قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی‌کند

بیشتر ما درباره اینکه که هستیم عقایدی نابخردانه و درباره اینکه زندگی را چگونه باید زیست قواعد بسیار بسیار خشکی داریم

بزرگ که می شویم تمایل داریم همان محیط عاطفی دوران کودکی را برای خود دوباره خلق کنیم

هنگامی که خیلی کوچک هستیم از واکنش های بزرگسالان اطراف ما یاد می گیریم که درباره خود و درباره زندگی چه احساسی باید داشته باشیم

چه باور کنید و چه نه ما اندیشه‌های خود را انتخاب میکنیم

عمیق‌ترین اعتقاد همه کسانی که با آنها کار کرده‌ام همواره این است که آنچنان که باید خوب نیستم

می بینیم که نفرت و انتقاد و احساس گناه و ترس بیش از هر چیز دیگر مشکل ایجاد میکند

می‌توانیم گرایشی را که در برابر گذشته داریم عوض کنیم برای رهایی از گذشته باید مشتاق بخشش باشیم

همه بیماری ها از عدم بخشش ناشی میشوند

من به قدرتی اعتقاد دارم که بسیار از من بزرگتر است و در هر لحظه از روز در من جریان دارد

من با این آگاهی که تنها یک عقل بر این عالم حاکم است خود را به روی حکمت درون باز می کنم

 

 

همه پاسخ ها و شفاها و آفرینش های تازه از این عقل یکتا می آید

من با دانستن اینکه هر آنچه باید بدانم بر من آشکار خواهد شد و هر آنچه نیاز دارم در زمان و مکان و بی شیوه درست نظر می‌آید به این قدرت به این عقل اعتماد می کنم

من همواره در حمایت و هدایت الهی قرار دادم

درون نگری برای من خطری در بر ندارد

من فراتر از شخصیت و گذشته و حال یا آینده هستم

اکنون به انتخاب خودم از مشکلات شخصیتی خود فراتر می روم تا اهمیت هستی خود را بفهمم

من کاملاً مشتاقم که خود را دوست داشته باشم و خود دوستی را یاد بگیرم

گذشته کوچکترین اقتداری بر من ندارد چون من مشتاقم که یاد بگیرم و تغییر کنم

میبینم گذشته ام مرا به جایگاه امروزی آورده است مشتاقم از جایگاه اکنون آغاز کنم و اتاق های خانه ذهنم را پاک کنم

می دانم که مهم نیست از کجا آغاز کنم پس از کوچک ترین و آسانترین اتاق‌ها شروع می کنم و به این ترتیب به سرعت نتایج کارم را میبینم

از این که خود را میان این ماجرا می بینم به وجد در می آیند زیرا میدانم دیگر بار هم این تجربه را نخواهم آزمود مشتاقم خود را آزاد کنم

حقیقت جزء دگرگونی ناپذیر من است
من دیگر اعتقاد به محدودیت های کهنه و کمبودها را انتخاب نمی کنم

اکنون انتخاب می کنم که خود را از دیدگاه کائنات نگاه کنم عالی و کامل و تمام عیار

حقیقت هستی من این است که عالی و کامل و تمام عیار خلق شده ام

اکنون من عالی و کامل و تمام عیار هستم همواره نیز عالی و کامل و تمام عیار خواهم بود

اکنون انتخاب می کنم که با این ادراک زندگی کنم در زمان درست در مکان درست هستم و کار درست را انجام می دهم

الگو های خود را میبینم و دگرگونی ها را انتخاب می کنم  در کمال آرامش دیدن الگوهای کهنه را کنار می‌گذارم و مشتاقم که آنها را عوض کنم

من قادر به یاد گرفتن و آموزش هستم

من مشتاقم که عوض بشم من انتخاب می کنم که انجام این کار برایم شاد باشد

هر بار چیزی تازه برای رها کردن پیدا می کنم این واکنش را انتخاب می‌کنم که انگار گنجی پیدا کردم

می بینم و احساس می کنم که لحظه به لحظه عوض می‌شوم فکرها دیگر بر من اقتدا دین دارند

من اقتدا جهان خود هستم

من آزاد بودن را انتخاب می کنم

من با جریان همواره در حال تغییر زندگی هماهنگم 

با تغییر هایی که در زندگی ام پیش می‌آیند تا جایی که بتوانم هم نواختم

هر الگوی مقاومت درونم را تنها به شکل چیزی میبینم که باید رها شود آنها بر من اختیاری ندارند

من اقتدار جهان خود هستم

من خود را و شیوه تغییر مرا تایید می کنم

بهترین کاری را که از من برمی‌آید انجام می‌دهم کار م هر روز آسان‌تر می‌شود

خوشحالم که در آهنگ و جریان زندگی همواره در حال تغییر خود هستم

امروز روزی شگفت انگیز است انتخاب می‌کنم که امروز را اعجاب انگیز کنم

من با شادمانی و آسانی از سد ها میگذرم دگرگونی قانون طبیعی زندگی من است

من به پیشواز دگرگونی میروم من مشتاقم که عوض شوم

من انتخاب می کنم که طرز تفکر خود را عوض کنم

من انتخاب می کنم که واژه هایی را که به کار میبرن عوض کنم

من به آسانی و خوشحالی از کهنه به نو حرکت می کنم برای من بخشیدن از آنچه فکر میکردم آسانتر است

بخشیدن به من احساس آزادی و سبکی می دهد 

یاد می‌گیرم که خود را هر چه بیشتر دوست بدارم

هرچه بیشتر نفرت و انزجار را رها می کنم

عشق و محبت بیشتری از خود نشان می دهم عوض کردن فکر هایم به من احساس خوبی می دهد

من می آموزم که تجربه امروز را به خوشحالی و دل کنم پاسخ های درونم به آسانی به سطح هوشیاری می آیند

هر لحظه زندگیم سرشار از طراوت و تازگی ااست 

از فکر نافذ خود برای خلق آنچه دقیقا می‌خواهم بهره می‌برم

وقتی به شیوه‌ای متفاوت فکر می کنم و حرف میزنم و عمل می کنم دیگران نیز به شیوه ای متفاوت با من برخورد می‌کنند

جهان تازه ام بازتاب اندیشه جدید من است کاشتن دانه های تازه ی شادی و سرخوشی دارد زیرا میدانم این تجربه ها به تجربه های تازه ام تبدیل می شوند

من از به کار بردن مهارت های تازه ذهنی لذت می برم کودک همان دفعه اول که زمین میخورد از راه رفتن دست می‌کشید هرگز به راه نمی افتاد

 

 

دانلود کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی PDF

می توانید درخواست دانلود قسمتی از کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی PDF را از طریق فرم زیر ثبت نمایید

 

جهت دریافت رایگانِ قسمتی از این کتاب

در فرم زیر ایمیل تان را وارد نمایید و دکمه ارسال را بزنید

تا دموی رایگان برای تان ایمیل شود     

    آموزش رایگان جذب ثروت و سلامتی و روابط عالی را در کانال کلید ثروت در تلگرام مشاهده نمایید@kelide3rvat

    برای مشاهدۀ آموزش های رایگان لطفا به تلگرام kelide3rvat@ مراجعه نمایید

    @kelide3rvat

    https://t.me/kelide3rvat