خانه / مقالات / تعریف قانون جذب | قانون جذب | قانون جذب پول و ثروت و عشق و سلامتی
قانون جذب کائنات | قانون جذب پول | قانون جذب عشق | جذب ثروت | آموزش قانون جذب
قانون جذب کائنات | قانون جذب پول | قانون جذب عشق | جذب ثروت | آموزش قانون جذب

تعریف قانون جذب | قانون جذب | قانون جذب پول و ثروت و عشق و سلامتی

قانون جذب پایه این قانون کائنات است که بسیاری از پدیده های طبیعی را توضیح می‌دهد در واقع هر چیزی که در زندگی هر یک از انسان ها در هر لحظه از زندگی پیش می آید بر اساس قانون جذب می باشد قانون جذب همیشه در حال کار بوده و هست و خواهد بود

 

تعریف قانون جذب

قانون جذب در یک جمله ی ساده می گوید ؛

افکار تبدیل می شوند به تجربیات زندگی

و

هر فکر اتفاق هایی شبیه خودش ا نظر ارتعاشی را جذ می کند

 

امروزه از نظر فیزیکی و علمی اثبات شده است که هر فکری از در ذهن انسان می گذرد یک فرکانس و ارتعاش الکترومغناطیسی مشخص دارد که آن را در تمامی هستی انتشار می دهد همچنین ثابت شده است که این انرژی الکترومغناطیسی می تواند روی اجسام اثر بگذارد و حتی مشخصات فیزیکی و کوانتومی آن ها از قبیل آرایش اتمی ان را دچار تغییر دهد !

 

نحوه ی عملکرد قانون جذب

در قانون جذب بیان می شود که افکار اتفاق ها و تجربه هایی در زندگی  هر شخص را به خود جذب می کنند که از نظر ارتعاشی مشابه ان ها باشد یعنی مثلا در یک مثال ساده اگر کسی افکاری دارد که برایند آن ها او را عصبانی می کند در حال جذب اتفاق هایی د رادامه ی زندگی اش است که او  را عصبانی تر کنند یعنی از نظر جوهره ی احساسی افکار و رویداد های زندگی همیشه شبیه به هم خواهند بود

در قانون جذب ، انسان یک موجود ارتعاشی در نظر گرفته می شود یعنی ما بیشتر از آن که خودمان را جسمانی می بینیم باید خودمان را ارتعاشی و مانند یک ارسال کننده موج های انرزی الکترومغناطیسی در نظر بگیریم

این دیدگاه به ما کمک می کند که راحت تر بتوانیم تاثیر افکار و احساسات مان روی تک تک اتفاق ها و تجربیات زندگی مان را ببینیم و درک کنیم که تمامی تجربیات زدنگی مان حتی بدترین و نیز بهرتین شان را خودمان با افکار و احساسات مان جذب کرده ایم و در واقع به زندگی مان دعوت شان کرده ایم

 

در قانون جذب لازم است واقعیتِ زندگی هر شخص را یک پدیده ی بسیار قابل تغییر و وابسته به هر شخص ببینیم یعنی در قانون جذب چیزی به اسم واقعیت کل جهان وجود ندارد بلکه هر موضوعی در زندگی هر انسانی یک نمود و بازتاب متفاوت دارد مثلا یک پدیده ی مشخص می تواند در زندگی برخی افراد بد و در عین حال در زندگی برخی دیگر خوب و نیز در زندگی گروهی دیگر از افراد خنثی و بی اثر باشد حال این پدیده می تواند هر چیزی مانند مسائل اقتصادی ، محیط زیست ، اجتماعی ، ورزشی و … باشد

 

در قانون جذب سه مرحله برای رخ دادن هر تجربه ای در زندگی یک فرد بیان می شود که در فیلم و کتاب راز هم به آن پرداخته شده است

مراحل قانون جذب

مراحل قانون جذب به شرح زیر می باشند :

مرحله اول ؛ محله ارسال درخواست

مرحله دوم ؛ مرحله پاسخ به درخواست

مرحله سوم ؛ مرحله دریافت نتیجه

 

مراحل اول و دوم بصورت اتوماتیک و خودکار توسط انسان و جهان انجام می شوند و انسان فقط مرحله ی سوم را می تواند آگاهانه انجام دهد

 

مرحله اول ؛ محله ارسال درخواست

هر گاه که در مواجهه با هر اتفاق و تجربه ای در زندگی خواسته و آروزیی در دل شما شکل می گیرید در همان لحظه و بصورت خودکار درخواست شما به سمت کائنات و جهان ارسال می شود مرحله اول که درخواست های انسان است بصورت خود به خود و در همان لحظه ای که خواسته ای فقط از ذهن ناخودآگاه شما می گذرد به جهان ارسال می شود

در این مرحله نیاز به هیچ کار آگاهانه و ارادی توسط انسان نیست و هیچگاه هم روند و فرآیند این مرحله دچار اختلال نمی شود و همواره  خود به خود درست و کامل انجام می شود

 

 

مرحله دوم ؛ مرحله پاسخ به درخواست

پس از اینکه در مرحله ی اول ، درخواست فرد به سمت جهان ارسال می شود جهان در همان لحظه این درخواست و آرزو را دریافت می کند و به ان پاسخ می دهد بدین صورت که بهترین و راحت ترین و سریع ترین مسیر برای آشکار شدن آن خواسته در تجربیات زندگی فرد را شکل می دهد و فقط کافیست فرد پاسخ یا همان خواسته اش که جهان برایش فراهم کرده است را دریافت کند

این مرحله نیز مانند مرحله اول بصورت خود به خود و همیشه بدون هیچ اشتباه و اختلالی انجام می شود و برای این مرحله هم نیاز به هیچ حرکت و کاری توسط انسان نیست

 

 

مرحله سوم ؛ مرحله دریافت نتیجه

در این مرحله فرد باید خود را از نظر ارتعاشی با پاسخ جهان به درخواستش هماهنگ کند تا بتواند پاسخ و نتیجه را در زندگی اش دریافت کند و آن را در تجربیاتش آشکار سازد

تمام آموزش قانون جذب و تمرینات قانون جذب برای انجام آگاهانه و درست این مرحله می باشد و در واقع تنها جایی که انسان می تواند آگاهانه و عمدی دست به آفرینش و خلق آروزهایش در زندگی اش کند در این مرحله انجام پذیر است

برای دریافت هر چیزی طبق قانون جذب کائنات باید دریافت کننده با پاسخی که دریافتش می کند هم ارتعاش باشد و این هم ارتعاشی در افکار رخ می دهد یعنی در یک مثال ساده اگر کسی آرزوی دریافت ثروت را داشته باشد اما از نظر ارتعاشی و در افکارش با ثروت و ثروتمند بودن هم ارتعاش نباشد به هیچ وجه امکان دریافت ثروت را ندارد و فرد زمانی توانایی و قابلیت دریافت ثروت را دارد که احساس ثروت و ثروتمندی داشته باشد

 

 

نقش احساسات در قانون جذب

احساسات در هر ثانیه راهنمای ما هستند بطوری که برآیند افکار ما را احساسات ما در هر ثانیه واضح و شفاف به ما نشان می دهند

احساسات دارای اشکال مختلفی هستند اما کلا در دو دسته احساس خوب و احساس بد تقسیم می شوند ؛ احساساتی مانند خشم ، نگرانی ، ترس ، عجله ، ناامیدی ، حسادت ، کلافگی ، نفرت و … همگی در گروه احساسات بد قرار می گیرند و همچنین احساستی از قبیل شادی ، امید ، شور و شوق ، اشتیاق ، شکر گذاری ، محبت ، عشق ، خوشبینی و … همگی در گروه احساسات خوب قرار می گیرند

وقتی در یک لحظه ، فرد احساس بدی دارد یعنی برآیند افکار او در همان لحظه در جهت خلق ناخواسته های او در تجربیات زندگی اش هستند و افکارش در حال جذب اتفاق هایی در ادامه ی زندگی هستند که بشتر از همین احساس کنونی اش به او بدهد و این یعنی اتفاقاتی که احساس بد بیشتری به شما بدهد

وقتی فرد احساس خوبی دارد در همان لحظه برآیند کلی افکارش در جهت خلق و جذب خواسته های او هستند یعنی در ادامه افکارش چیزهایی را جذب می کنند که احساس خوب بیشتری به او بدهد و این یعنی جذب اتفاقاتی که احساس خوب بیشتری می دهد

در واقع احساس بد یعنی روح ما که همیشه به دنبال رسیدن ما به خواست هایمان و لذت بردن بیشتر ما از زندگی است به جایی توجه می کند که با آنچه ما به ان توجه می کنیم و جهت افکارمان به آن سو است متفاوت است و احساس خوب یعنی جهت افکار و توجه مان با جهت توجه روح ما که به منبع هستی و خداوند وصل است همراستا است

 

 

استفاده از قانون جذب

مقصود از استفاده از قانون جذب استفاده ی آگاهانه و عمدی از قانون جذب برای رسیدن به خواسته هایمان است وگرنه ما بصورت غیر عمدی همیشه حتی برای خلق چیزهایی هم که دوست شان نداریم در حال استفاده از قانون جذب هستیم

آموزش قانون جذب به منظور استفاده ی عمدی از قانون جذب برای خلق خواسته هایمان و خلق نکردن سهوی ناخواسته هایمان است

اساس در قانون جذب دقیق شدن روی احساس مان در تمام لحظات است به گونه ای که احساس ما قطب نمای ما در زندگی باشد که از روی احساس بدانیم در هر لحظه به چه چیزهایی توجه کنیم و آیا کاری که انجام می دهیم به نفع ماست یا به ضرر ما ؛

مثلا وقتی درباره مسائل منفی اقتصادی حرف می زنید و احساس بدی به ما دست می دهد یعنی احساس مان دارد نشان می دهد که این صحبت در باره ی این موضوع به ضرر ماست و اگر این صحبت را ادامه بدهیم در آینده ی نزدیک چیزهایی را جذب خواهیم که احساس بد بیشتری به ما بدهند و این یعنی ناخواسته هایمان را جذب خواهیم کرد

در مقابل مثلا اگر داریم درباره ی جشن تولدی دوستان و خانوداه که برایمان بصورت غافلگیرکننده گرفتند و ما چقدر خوشحال و هیجان زده شده بودیم صحبت و یا فکر می کنیم و احساس خوبی به ما دست می دهد یعنی این فکر به نفع ماست و هر چه اینکار را ادامه دهیم در آینده ی نزدیک چیزهایی را جذب می کنیم که احساس خوب بیشتری به ما بدهند و این یعنی جذب خواسته هایمان !

 

 

قانون جذب پول و ثروت

در جذب ثروت مهم ترین موضوع باور های مالی ما هستند که تعیین می کنند

 

با چقدر کار کردن چه مقدار درآمد داشته باشیم

 

باور ها یا همان الگوهای ذهنی افکار هستند که ما آن ها را به شدت پذیرفته این و به نوعی اعتقادات ما هستند و در لایه های عمیق ذهن ناخودآگاه ما قرار دارند این باور ها در ایتدا یک فکر و فرضیه بودند که ما ان ها را به دلایلی پذرفته ایم و آن ها به باورهای ذهنی ما تبدیل شده اند

باور های ذهنی در واقع مانند یک فیلتر عمل می کنند و هر موضوعی که شبیه به خودشان نباشد را به گونه ای از اطلاعات ورودی مغز که از طریق دیدن و شنیدن وارد مغز می شوند حذف و فیلتر می کنند و شخص فقط فرصت ها و شرایط و چیزهایی را می بیند که مطابق و مشابه باورهایش باشد

یعنی مثلا فردی که در باور هایش باید برای پول زیاد درآوردن سخت کار کند از بین ثروتمندان فقط کسانی را می بیند و تاییدشان می کند که سخت کار می کنند و آنهایی که سخت کار نمی کنند را یا نمی بیند و یا آن ها را متهم به فساد و ناپسند بودن می کند تا از دایره ی اطلاعتش حذف شوند

افزایش درآمد با قانون جذب

برای افزایش درامد مالی باید ابتدا باور های مالی تغییر کنند و برای تغییر باور های مالی دو راه وجود دارد ؛

راه اول مشاهده ی افرادی است که دوست شان دارید و آن ها را تایید می کنید و آن ها به درآمد بیشتر از شما با زحمتی کمتر یا برابر با زحمات تان رسیده اند معمولا باور ها با مشاهده ی مکرر چیزی متفاوت و عمدی قابل تغییر هستند و به تدریج به موضوع جدید که آن را با تمام وجود می پذیرید و تاییدش می کنید تغییر می کنند اما در این راه شما باید اینگونه افراد را پیدا کنید که حتی برای یافتن شان هم می توانید از قانون جذب کمک بگیرید ، با سایت کلید ثروت همراه باشد ، بدین گونه که تمرکز تان را آگاهانه به این موضوع بپردازید و سعی کنید هر روز به جستجوی اینگونه افراد در زندگی نامه افراد ثروتمند بپردازید که با وجود اینترنت کار آسانی خواهد بود این کار باعث می شود حال و هوای ذهن شما در جستجوی این افراد باشد و طبق قانون جذب درهایی برای یافتن شان به روی تان باز خواهد شد و ایده ها و الهاماتی برای یافتن این افراد به ذهن تان وارد می شوند

 

راه دوم این است که خودتان در مقابل و متضاد با باوری که می خواهید عوض شود فرضیه ها و افکاری برای خودتان بیان کنید که از نظر منطق و ذهن تان قابل درک و باور هستند و آن ها را به شدت قبول دارید و هر فرصتی که در روز پیدا کردید به این لیست بوارهای جدید متضاد با باور قبلی نگاهی بیاندازید و مرورشان کنید و سعی کنید اگر شد مواردی جدید هم به آن ها اضافه کنید مثلا اگر باور کنونی تان این است که شما نیاز به تحصیلات خاصی برای درآمد بیشتر دارید و می خواهید این باور را تغییر دهید در مقابل این باور بنویسید که چه خصوصیات و ویژگی های خوب و مفیدی دارید که به مراتب از آن تحصیلات در کار مهم تر هستند و یا به افرادی که می شناسید که بدون آن تحصیلات خاص درآمد بیشتری را دارند در نوشته هایتان اشاره کنید از این موضوع کمک بگیرید که نتیجه گیری کنید داشتن آن تحصیلات خاص ضروری و واجب نیست چون افرادی هستند که بدون آن هم درآمد موردنظر شما را بدست آورده اند

 

 

قانون جذب عشق و ازدواج

اساس استفاده از قانون جذب برای جذب هر چیزی یکسان است و فقط زمینه تغییر می کند پس حتما تیتر بالایی یعنی جذب ثروت را مطالعه کنید !

حال در ادامه ی توضیحات بالا در رابطه با جذب عشق یا جذب شریک زندگی و همسر ایده آل می تواند اضافه کرد که در جذب عشق مهم ترین نکته این است که آیا شما خودتان را دوست دارید و به تنهایی می توانید با خودتان شاد باشید و احساس امنیت کنید و یا از روی فرار از تنها شدن با خودتان به دنبال شریک زندگی تان هستید !

اگر شما در حال حاضر از تنها بودن تان کلافه هستید یا احساس عدم امنیت و ناراحتی می کنید بر اساس قانون جذب هرگز نمی توانید همسری را بیابید که به شما امنیت و شادی و عشق بدهد و این خلاف قانون است ؛

طبق قانون جذب اگر همسری را با این احساسات کنونی تان پیدا کنید او باید دقیقا شرایطی را ایجاد کنید که شما از همین احساساتی که دارید بیشتر بدست اورید یعنی همسری که احساسات بد بیشتری به شما می دهد به همین علت وارد رابطه شدن از جایگاه حساس بد همیشه و بدون استثنا به رابطه هایی منجر می شود که ناپایدار و ناخوشایند خواهند بود و راه گریزی از این موضوع نیست این یک قانون است

زمانی شما همسر ایده آل و شریک زندگی مناسب تان را ملاقات خواهید کرد که خودتان به تنهایی احساسات خوبی داشته اید یعنی خودتان را به تنهایی دوست داشته اید ، شاد بوده اید و با خودتان در صلح بوده اید و سپس از روی علاقه و دوست داشتن به تجربه ی یک زندگی مشترک شاد و عالی از جایگاه احساس خوب به دنبال یافتن همسرتان هستد

عزت نفس و اعتماد به نفس اصلی ترین موضوع در یافتن روابط انسانی شاد و عالی است ؛ طبق قانون جذب فقط زمانی افراد می توانند شما دوست داشته باشند و تحسین تان کنند که خودتان قبلا این احساسات را نسبت به خودتان داشته اید

 

برای جذب عشق و همسر ایده آل باید آگاهانه و عمدی اعتماد به نفس تان را بالا ببرید و خودتان را بیشتر دوست داشته باشید

 

برای بالا بردن اعتماد به نفس تان یک تمرین ساده و کاربردی وجود دارد ؛ هر روز هر جایی که توانستید کار ها و کلا چیزهایی از خودتان را که دوست داشتید بیابید و یادداشت کنید و مدام برای خود تکرارشان کنید به گونه ای که به خودتان افتخار کنید و احساس تحسین خودتان به شما دست دهد ، سعی کنید با اینکار در اکثر لحظات روز هر وقت که حواس تان بود آگاهانه به نکات مثبت خودتان توجه کنید این کار باعث می شود طبق قانون جذب چون شما خودتان را بیشتر دوست دارید افرادی در زندگی شما وارد شوند که شما دوست دارند و تحسین تان می کنند و عشق به خودتان را جذب خواهید کرد

 

 

قانون جذب سلامتی

برای جذب سلامتی مهم ترین نکته این است که بیماری را یک حالت پایدار و تغییر ناپذیر نبینید و بدانید بیماری تان فقط یک هشدار گذار بوده است که شما بیشتر از قبل به نعمت سلامتی جسمانی تان توجه کنید

بیماری چیزی نیست جز یک هشدار که نشان می دهد شما افکار و باورهایی دارید که برای تان مضر هستند و این نومه ی کوچکی از اثر مخرب این افکار غلط در بدن تان خود را نشان می دهد اینکه شما از بیماری تان احساس ترس یا رنج داشته باشید طبق قانون جذب بیماری تان را بیشتر می کند تا شما مقدار بیشتر ی از این حاسا رنج و ترس بدست اورید در حالی که با تغییر توجه تان روی چیز هایی که احساس خوبی به شما می دهند باید حواس و تمرکز و توجه تان از روی بیماری را بردارید و تا جایی که لحظات بیشتری در روز یادتان برود بیمار هستید و بدن شما به محض اینکه احساس خوب و روحیه کلی تان در طول روز بالاتر رود خودش به بهترین نحو بیماری را محو و درمان خواهد کرد

هر چیزی که به شما حس خوبی بدهد شما را به سلامتی نزدیک تر خواهد کرد 

 

بسیار از درمان های پزشکی به منظور یاری دادن به بدن برای خودترمیمی انجام می شوند و مهمترین نکته در هر درمانی روحیه ی خوب شما در هنگام بیماری است که میتوانید به توجه کردن به چیزهایی که حس و حال تان را بهتر می کند روحیه خودتان را بالا و بالاتر ببرید ؛ خندیدن ، شادی و سرگرم کردن خودتان به شدت روند بهبودی تان را سریع تر و بیشتر خواهد کرد

در هنگام بیماری تاجای ممکن باید حواس و تجه تان را از روی بیماری منحرف کنید و اینکار را با پرداختن به کار ها و چیزهایی که خیلی شما را خوشحال می کنند انجام دهید

 

 

 

آموزش رایگان جذب ثروت و سلامتی و روابط عالی را در کانال کلید ثروت در تلگرام مشاهده نمایید@kelide3rvat

برای مشاهدۀ آموزش های رایگان لطفا به تلگرام kelide3rvat@ مراجعه نمایید

@kelide3rvat

https://t.me/kelide3rvat