خانه / مقالات / استفاده از قانون جذب برای تربیت کودک | نقش والدین در قانون جذب
تا 80 درصد تخفیف

استفاده از قانون جذب برای تربیت کودک | نقش والدین در قانون جذب

در این مقاله به نقش والدین در تربیت کودک از دیدگاه استفاده از قانون جذب می پردازیم و اینکه در قانون جذب والدین ایده آل برای تربیت فرزندان چگونه اند 

 

 نقش والدین و بزرگسالان در تربیت کودک طبق قانون جذب

بهترین کاری که پدر و مادر می توانند برای کودکشان انجام دهند فهمیدن این موضوع است که این کودک بسیار کوچک و به نظر وابسته در واقع خالق قدرتمندی است که با اشتیاق فراوان و برخورداری از هدف و توانایی وارد این محیط مادی شده است بهترین کاری که پدر و مادر می‌توانند برای کودک انجام دهند توجه به تیزهوشی و وجه های مثبت کودک و رهنمون سازی او به سوی نظام هدایت درونی خویش است

هدف از تولد کودک در این واقعیت فضا و زمان زیستن در رفاه و آسایش مطلق که والدین برای او فراهم کردن نبوده است وقتی اینجا هستید با یکدیگر تعامل دارید آشفتگی را که اغلب اوقات حاصل روابط بین فردی است تجربه و دیگران را به خاطر احساس تان و چگونگی پیشروی زندگیتان سرزنش می کنید اما از چشم انداز غیرمادی تان به خوبی می فهمید که لازم نیست تاثیر محیط پیرامونتان بر تجربه شما منفی باشد و در واقع هیچ یک از شما قبل از تولد در جستجوی محیطی کامل برای متولد شدن در آن بودید والدین بهترین ها را برای فرزندان خود می خواهند و درباره اینکه بهترین چیز برای کودک چیست عقاید متفاوتی دارند از دیدگاه ما و کودکان پیش از ورود به این کالبد جسمانی بهترین چیزی که می توانید به فرزندانتان عرضه کنید
همراستایی اش با منبع درون خود است تا از نظام هدایت احساسی از بهترین بهره برداری را بکند پس از این رهگذر شما نیز باید بهترین روش این بهره‌برداری را به او نشان دهید آنچه والدین و کودک بیش از هر چیزی آزار میدهد سوء برداشت از خرد درونی و هدف کودک است چراکه والدین درباره خود نیز با همان سوء برداشت‌ها دست به گریبان هستند به عبارت دیگر اگر پدر یا مادری جهان را پر از چیزهای تهدید آمیز خطرناک و ناخوشایند ببینند و در مواجهه با آنها احساس تدافعی و حفاظتی داشته باشند خارج از همراستایی با درک و قدرت حقیقی خودشان هستند و در این شرایط کودک شان را نیز به همان حالت تدافعی هدایت می کنند

پدر یا مادری که ارزش نظام هدایت احساسی خودش را تشخیص میدهد ابتدا به دنبال همراستایی با چشم انداز گسترده تر خودش است و ماهیت گردشار خلاق انرژی را که به نیابت از او در گردش است می فهمد و مهم‌ترین اولویت اش با خود واقعی اش است ، با سایت کلید ثروت همراه باشید ، آنگاه آن پدر یا مادر می‌تواند فرزندش را برای جستجوی منبع درونی خودش تحت تاثیر قرار بدهد دلیل اینکه افراد بسیاری والدینشان را به خاطر شکست ها یا ناراحتی های خود سرزنش می کنند این است که توسط آنها آموزش دیده اند که از آنها الگوبرداری کنند اما این کار بی فایده است زیرا برای هدایت نمی توان به الگوسازی پرداخت و این امری درونی است

وقتی هر یک از شما مفاهیم متضاد را در زندگی تجربه می کنید و موشک های ارتعاشی بسط و توسعه را ارسال می کنید باید آن موشک ها را دنبال کنید و فرایند آن بسط و توسعه را به تدریج در خود به تکامل برسانید در غیر این صورت نمی توانید شاد باشید وقتی پدر یا مادری شما را متقاعد می کنند که احساساتتان بی اهمیت است باید نادیده اش گرفت و آنچه به راستی اهمیت دارد پیروی از نظرات و عقاید و باورهای آنهاست در واقع در این فرآیند طبیعی مداخله می کنند در این صورت تعجبی ندارد که شورشی درونی اتفاق می افتد و این شورش درونی ادامه خواهد داشت تا لحظه ای که خود ، آگاهانه به همراستایی با خود واقعی تان برسید

بنابراین بهترین کاری که پدر یا مادر می تواند برای کودک انجام دهد عبارت اند از عدم کنترل بر رفتار و اندیشه های کودک ترویج آگاهی کودک از واقعیت ارتعاشی خودش گردشار خلق خود و نظام هدایت درونی اش علاوه بر این تنها راهی که پدر یا مادر می‌تواند به آن شیوه بر درک یک کودک از آن چیزها تاثیر بگذارد همان درک کامل آنها توسط خودش است
وقتی کودک یا پدر و مادر تویی بودن است یا خشم یا ناامیدی یا انزجار را احساس می‌کنند فقط به این دلیل است که از نظر ارتعاشی به خود اجازه ای اتصال نمی‌دهند بروز این احساسات منفی در واقع نشانه های از دست دادن آزادی آنها به شمار می آید و احساس عدم آزادی زمانی در فرد ایجاد می‌شود که خود واقعی او در درون شکوفا نشده و به هم راستایی با منبع نرسیده باشد جالب توجه است که رویکردی که اغلب والدین اتخاذ می‌کنند از جمله رویکرد مشاهده جهان ارزیابی مولفه های آن رمز‌گشایی صحت و نادرستی آن دسته بندی و بعد تلاش برای هدایت کودک برای دوری از چیز های نامطلوب به طور دقیقی با قصد و نیت پدر مادر و کودک در زمان ورود به این تجربه جسمانی تضاد دارد بنابراین چشم انداز ما از لذت بخش ترین و ارزشمندترین رویکرد پرورشی این است من می فهمم که فرزندم خالق قدرتمندی است که او نیز مانند من برای کسب تجربه ای فوق العاده وارد این محیط جسمانی شده است

کودک من از مزیت جدا کردن تضادها در زندگی برای تعیین سلیقه‌ها و اولویت‌های اش برخوردار خواهد بود فرزندم هر بار تجربه ای دارد که آگاهی او را از چیزی که نمی خواهد تقویت می‌کند یک درخواست ارتعاشی برای حل این تضادها از درون آن شخص خواهد گرفت و واقعیت ارتعاشی در گردشار خلق او نگه داشته خواهد شد وقتی او به نظام هدایت احساسی درون خود توجه می کند و به دنبال خوشایندترین افکاری می‌گردد که می‌تواند پیدا کند با خویشتن درونی اش هم راستا خواهد شد و خواهد دانست فردی کامل است در نتیجه در تمام این فرآیند احساس خواهد کرد که به خودی خود خالق نظام های احساسی و ارتعاشی درون خود است و همین امر موجب رضایت خواهد شد و من به عنوان پدر یا مادر در این دگرگونی به طور کامل پشتیبانی اش خواهم کرد

تا 80 درصد تخفیف
آموزش رایگان جذب ثروت و سلامتی و روابط عالی را در کانال کلید ثروت در تلگرام مشاهده نمایید@kelide3rvat

برای مشاهدۀ آموزش های رایگان لطفا به تلگرام kelide3rvat@ مراجعه نمایید

@kelide3rvat

https://t.me/kelide3rvat