خانه / معرفی کتاب / کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

 کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی یکی از آثار برجسته در زمینه خود درمانی با قدرت ذهن و تغییر اندیشه های ذهنی است ؛ لوییز هی نویسنده ی این کتاب توانسته است سال ها پیش بدون هیچ درمان دارویی و پروتود رمانی سرطان خود را فقط با قدرت ذهن و تغییر باور ها و افکار درمان کند و در کمتر از 6 ماه به سلامتی کامل دست یابد 

لوییز هی در این کتاب علل ذهنی هر یک از امراض و بیماری ها را بر اساس افکار و اندیشه ها بیان می کند 

مقدمه ای از کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

این کتاب را از آن رو نوشتم تا آنچه را که می‌دانم و آموختم با خوانندگان تقسیم کنم کتاب کوچک مشرف آیتن به عنوان کتابی معتبر درباره آن دسته از الگوهای ذهنی که در جسم بیماری می آفریند استقبال بسیار روبرو شده است صدها نامه از خوانندگان دریافت کرده‌ام که از من خواستند اطلاعات بیشتری را در اختیارشان بگذارم افراد بسیاری که به صورت مراجعان خصوصی با آنها کار کرده‌ام و همچنین کسانی که در کلاسها و کارگاههای هم در داخل و خارج از کشور شرکت کردند از من خواستند که بنشینم و این کتاب را بنویسم این کتاب را طوری تنظیم کرده ام که گویی شما را به یکی از جلسه هایم برده ام درست مانند اینکه به صورت مراجعه خصوصی مده باشید یا در یکی از کلاسها و کارگاههای شرکت کرده باشید اگر همانطور که پیش می‌روید تمرین‌ها را به شیوه ای که گفته شد به انجام برسانی در پایان کتاب می‌بینید که دگرگون ساختن زندگی خود را آغاز کرده اید پیشنهاد می کنم یک بار تمام کتابها را بخوانید آنگاه دیگر بار به آهستگی آن را بخوانید و تمریناتش را در تمام و کمال عمل کنید این فرصت را به خود بدهید که هریک از تمرین‌ها را جداگانه به کار گیرید در صورت امکان تمرین‌ها را با یک دوست یا با یکی از اعضای خانواده انجام دهید هر فصل با یک جمله تاکیدی آغاز می‌شود که به کار بردن این جمله های تاکیدی هنگامی که روی آن زمینه زندگی خود کار می‌کنید بسیار سودمند است با سایت کلید ثروت همراه باشید، برای به کار بستن هر فصل دو سه روز وقت بگذارید آن جمله تاکیدی را که فصل با آن آغاز می‌شود بارها بگویی را بنویسید در پایان هر فصل عبارات تاکیدی آمده که هدیه مخصوص من به شماست این عبارات تاکیدی را هر روز و روزی چند بار بخوانید این کتاب را با داستان زندگی من تمام می‌کنم می‌دانم این داستان به شما نشان خواهد داد که از هر کجا آمده باشیم و نقطه آغاز زمان هر اندازه بی اهمیت باشد می‌توانیم زندگی خود را یکسر دگرمان سازیم و بهبود ببخشیم بدانید هنگامی که با این اندیشه ها او کار می کنید حمایت سرشار از مهر و محبت من همراه شماست

نکاتی درباره فلسفه ام

هم هستیم اندی که از آینده ما را اقتدا لحظه حال است به هرکس گناه است این احساس آن خوب این میتوان عوض کرد

انزجار و احساس گناه بیش از هر الگوی دیگری صدمه میزند دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی مرض سرطان را نابود میکند هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم همه چیز هایی نیکوی زندگی به حرکت در می آید ما باید گذشته را رها کنیم و همه را ببخشایم

باید مشتاقانه بخواهیم که خویشتن دوستی را بیاموزیم تایید و پذیرش خویشتن در زمان حال کلید دگرگونی‌های مثبت است این ما هستیم که این به اصطلاح بیماری را در تن خود می آفرینیم

در لایتناهای حیات آنجا که ساکن هرچند زندگی همواره دگرگون می‌شود همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است و نه پایان آنچه هست تنها چرخش و واچرخش جوهر و تجربه هاست

زندگی هرگز مانده و ایستا و کهنه نیست زیرا هر لحظه همواره سرشار از طراوت و تازگی است من با قدرتی که مرا آفرید یگانه ام و این قدرت این اقتدار را به من داده است که شرایط خود را بیافرینم من از این آگاهی شادمانم که قدرت ذهنم در اختیار من است و هر گونه که می خواهم به کارش می برم آنگاه که از گذشته دور می‌شویم هر لحظه زندگی نقطه آغازی است اینک این لحظه اکنون و اینجا برای من نقطه آغازی است در جهان من همه چیز نیکوست

زندگی واقعا بسیار ساده است از هر دست بدهی از همان دست میگیری هرگونه درباره خود بیاندیشیم برایمان به واقعیت در می‌آید من معتقدم که هرکس از جمله خودم ۱۰۰% مسئول همه چیزهایی است که در زندگی اش پیش می آید هر اندیشه ای که از ذهن ما می‌گذرد آینده ما را می آفریند هرکدام از ما با اندیشه ها و احساس‌های ما تجربه‌های خود را می آفرینیم اندیشه هایی که به ذهن ما راه می یابد و کلماتی که بر زبان می آوریم تجربه های ما را می آفریند خود ما اوضاع و شرایط را می آفرینیم و بعد برای عدم موفقیت خود دیگران را سرزنش می کنیم و اقتدار خویش را از دست می‌دهیم هیچ و هیچ و هیچ چیز بر ما ندارد زیرا ما تنها اندیشه ور ذهن خود هستیم

دانلود کتاب شفای زندگی لوییز هی

سرفصل کتاب شفای زندگی لوییز هی

بخش اول

پیشنهادهایی به خوانندگان
نکاتی درباره فلسفه ام

فصل اول: آنچه معتقدم

بخش دوم : جلسه‌ای با لوییز هی

فصل دوم : مشکل چیست
فصل سوم : مشکل از کجا پدید می‌آید
فصل چهارم : آیا حقیقت دارد
فصل پنجم : حالا چه کار میکنیم
فصل ششم : مقاومت در برابر دگرگونی
فصل هفتم : شیوه دگرگونی
فصل هشتم : نوسازی
فصل نهم : تمرین روزانه

بخش سوم : به کار بردن این آرمان ها

فصل دهم : روابط
فصل یازدهم : کار
فصل دوازدهم : موفقیت
فصل سیزدهم : ثروت
فصل چهاردهم : جسم
فصل پانزدهم : فهرست بیماریها
الگوهای تازه ذهنی
بخش ویژه : جابجا شدن مهره های ستون فقرات

بخش چهارم
فصل شانزدهم : داستان من

 

دانلود کتاب شفای زندگی لوییز هی

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating